Управление на имоти

 • Представителство на Собственика на Имота пред държавни, общински и частни институции и организации, включително проверка и внасяне на дължими данъци и такси от името и за сметка на Собственика;
 • Следене за навременното плащане на наеми и консумативи;
 • Събиране и предаване на дължими наеми и вноски;
 • Съхранение на предоставени от наемателите депозити и използването им в случай на необходимост
 • Информиране Собственика за текущото състояние на Имота;
 • Ежемесечно (или периодично) отчитане пред Собственика;
 • Обобщен годишен отчет;
 • Съхранение на цялостната документация и информация относно Управлението на Имота. Предоставяне на документи пред Собственика в случай на изискване.
 • Ежемесечна проверка на състоянието на Имота;
 • Отстраняване на аварии;
 • План за действия в извънредни ситуации
 • Организиране, ръководене и контролиране поддръжката на Имота и прилежащите му площи (почистване, охрана, озеленяване и други);
 • Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на довършителни ремонтни дейности в Имота (за имоти ново строителство);
 • Организиране, ръководене и контролиране изпълнението на периодични или еднократни ремонтни дейности в Имота по желание на Собственика (освежителни, преустройствени и други);
 • Организиране и провеждане на огледи на Имоти

Уважаеми Господа,Имаме удоволствието да Ви представим услугите и условията, които можем да предложим на Вашите клиенти във Вашия комплекс:

 • Поддръжка на зелени площи, детски площадки и спортни съоръжения
 • Поддръжка на паркинг и инфраструктура в имота.
 • Поддръжка на басейн.
 • Поддръжка на общи части в сградата.
 • Извършваме техническа поддръжка на имота , и отстраняваме непредвидени ремонти и повреди, но се покриват финансово от собственика на недвижимия имот.

Ние можем да осигурим управление на всеки отделен имот(апартамент) във Вашия комплекс и много други допълнителни услуги:

Оставаме на Ваше разположение за допълнителна информация. Не се колебайте да се свържете с нас, ако възникнат въпроси.

Ще се радваме да бъдем Ваш партньор!