Строителство

1.Проучване и консултации

Маркетинг на терени за инвестиционни проекти. Проучване на възможностите за застрояване, осигуряване на инженерна инфраструктура – пътни връзки, захранване и електроенергия, вода, газ, пара, канализация, телефони. Генерални схеми на проекта. Информация за доставчици и изпълнители на строителството при избор на технология за изпълнението му.

2.Предпроектни проучвания и проектиране

Изготвяне на задание за проектиране. Консултации по нормативната база в инвестиционния процес. Изготвяне на идейни и технически проекти по части: “архитектурна, конструкции, инсталации, инфраструктура, екология”. Адаптиране и авторизиране на чуждестранни проекти. Съгласуване и одобряване на проекти, разрешителен режим.

3.Строителен мениджмънт

Оформяне и придвижване на всички необходими документи за ново строителство и ремонт.

 • Договаряне на главното ръководство на инвестиционния проект.
 • Съставяне на подробни стойностни сметки за стойността на обекта.
 • Провеждане на конкурси и търгове за подизпълнители и доставчици.
 • Маркетинг на всички доставки по изпълнението на обекта. Менажиране на строителството.
 • Разработване на подробен строителен график. Контрол на разходите на обекта.
 • Изграждане от кота 0.
 • Разрешение за строеж или ремонт при ангажимент за изпълнение на същия.

4.Строителни услуги
Предлагаме на своите клиенти опция, при която с покупката на парцел се предлага възможността върху земята да бъде построена къща, кооперация, хотел, магазин или бизнес сграда, съобразно желанията и предпочитанията на клиента. Разполагаме с готови идейни проекти за строеж и обзавеждане, за да спестим време и разходи на всички клиенти, които искат да построят нещо по-различно. Работим с много добри проектанти, архитекти и дизайнери, които имат индивидуален подход към своите клиенти, давайки им възможността да реализират своите идеи.
След приключване на строителните работи, поемаме ангажимента да предадем обекта във вид, предварително уговорен от клиента на поръчката.
След финализиране на строителните работи и обзавеждането, осигуряваме мениджмънта на новопостроената сграда, който включва:

 • Отдаване под наем;
 • Продажба на имота;
 • Стопанисване на имуществото, изразяващо се в текуща поддръжка на сграда, градина, плувен басейн (при наличие на такъв);
 • Разплащане на сметките по текущото потребление за ел.енергия, вода и телефон;
  Всички разходи по стопанисване и поддръжка се заплащат от името и за сметка на клиента

МАТЕРИАЛИ ИЗПОЛЗАВАНИ ОТ ФИРМАТА В СТРОИТЕЛСТВОТО
1. ТЕРМОСТРЕН XPS – ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТЕРЕН
Осигурява  висока водонепропускливост, висока устойчивост на натиск, висока якост на опъване и натиск, широк температурен диапазон на работа от -35 до +65 градуса. Изработен по технология подобна при изработването на термозащити на космически модули, материи за изработка на подводна и височинна защита.

2. НЕМСКА PVC ДОГРАМА КВЕ
Профили на „KBE FENSTERSYSTEME“ , стъклопакети на световния лидер в областта на силиконите за стрителна индустрия „DOW CORNING“